Information om Klövetbrons reparation Kommer att vara stängd för båttrafik i sommar.
O B S Fiskeförbud Prästön Frösjön https://gnestafiske.se/wp-content/uploads/2023/03/Karta-praston-fiskeforbud.docx(se kartan)


    Uppmaning från styrelsen:   

  • Respektera fiskreglern, att inte fiska närmare tomt, brygga eller badplats  än 100 meter.
  • Visa  hänsyn till andra när Du åker båt. ”ta det lugnt” för allas trivsel på sjön.
  • Nu finns fiskekorten kolla länken. Fiske i Gnestaortens FVOF (ifiske.se)

Gnestaortens Fiskevårdsområdesförening bildades 1990.
Verksamheten har blivit väl mottagen av vattenägarna och  allmänheten, kontakterna med kortköparna, våra kunder, har fungerat bra.
Från statsmaktens  sida finns förslag i en proposition till Riksdagen bl.a.
om generell fiskevårdsavgift och fångstbegränsade regler.
Fritidsfisket är en stor aktivitet och rekreation för många människor!
Vi i styrelsen hoppas på en fortsatt bra verksamhet och att vi även i 
framtiden får driva fiskevården i egen regi utan inblandning
och   det är då viktigt att alla känner ansvar för de resurser vi förvaltar
och vi hoppas på fortsatt trevliga och spännande fisketurer på våra sjöar.
Nu finns djupkarta att köpa på kortförsäljningsställena!
  Vårt Bankgiro 471-1669   Org.nr:802426-9105

         Välkomna till våra sjöar!