Föreningen har 11 st tillsynsmän utbildade för att kontrollera att  dom
fiske regler vi har efterlevs.
Vi gör ca: 30 st kontroller av fiskekort/ år. Det är ej så många vi träffar
på som saknar fiskekort.

Mats Klasson                     076-062 55 56
Johan Askeljung                0158-32076
Lena Askeljung                  0158-32076
Tord Söderberg                070-525 44 63
Kurt Elveberg                    070-331 26 99
Nils Klasson                       073-775 45 29
Joakim Lövstrand               073-996 31 99
Henrik Zettervall                073-655 02 47
Jörgen Ahlbom                  070-602 25 48
Jimmy Andersson              070-668 33 30
Jonny Andersson               070-415 38 08

Föreningens fiske tillsyningsmän har befogenhet att kontrollera att föreningens bestämmelser efterlevs samt att utföra undersökning enligt 34§ fiskelagen (1993:787) av fisk, redskap, fisksump, fiskefartyg, som använts vid fiske samt att enligt 47§ samma lag, ta egendom i beslag.

Historia 

   Fisketillsynsman – Här får ni väl för h-e inte fiska!
Nisse – Jag fiskar inte,  jag lär bara masken simma!
 😉