Här finns Föreningens stadgar med kommentarer
Fastställda 1990-06-12

Gamla Stadgar FVOF
Nya stadgar fastställda årsstämman 23/3 2023