Här finns Föreningens stadgar med kommentarer
Fastställda 1990-06-12

Stadgar FVOF