Ordinarie ledamöter                                                         Suppleanter

Ordf. Mats Klasson     Tel: 0158-268 40
Frönäs                         Mob 0760-625556
646 91 GNESTA
e-post: cm.klasson@live.se

Katarina Andersson                                               Lars Dillström  Tel: 0158-25901
Åshammar 6   Mob: 073-0650868                         Sandudden  2  Mob:070-4040163
646 93 GNESTA                                                       646 93 GNESTA
e-post: anderssonkatarina6@gmail.com

Johan Askeljung      Tel: 0158-320 76                    Per Lexell  Mob:070-6561000
Laxnevägen 26           Mob:070-6854336                Ålsta
646 91 GNESTA                                                        646 91 GNESTA
e-post: johan.askeljung@hotmail.com                    e-post: per.lexell@gmail.com

Tord Söderberg                                                       Nils Klasson Tel: 073-7754529
Skenda Gläntan    Mob: 070-525 44 63                   Granbackavägen 178
646 50 BJÖRNLUNDA                                              646 35 GNESTA
e-post: tord.soderberg@telia.com                         e-post: nils-klasson@hotmail.com  

 Erik Odelström                                                Ingalill Fredriksson Tel: 0158-10567
Dillnäsby        Mob:073-0284701                 Hallebro  Oppgård    Mob: 0730263491
646 91 GNESTA                                              646 91 GNESTA
e-post:   erik.odelstrom@gmail.com          e-post:ingalill.fredriksson17@gmail.com

  En förening med drag i !

.
.
.
.