Här finns länkar till försäljningsreglerna vid kortförsäljning

och blankett för redovisning av försäljning
Brev nya priser 1 maj 2019

Regler fiskekortsförsäljning

Redovisningsblankett kortförsäljning