Här är några länkar om Du vill klicka vidare
Info om införande av Kontrollavgift       Ny
Utbildningsmaterial Fisketillsyn             Ny
Gnesta Kommun
Länsstyrelsen Södermanland
Trosaåns vattenvårdsförbund
Havs och Vattenmyndigheten
Huntyard & BERRAS Gnesta
Myrica Sjömätning
Lag om fiskevårdsområde och andra lagar

Humor och kunskap om kräftor