Heligeåöring är en nedströmslekande art av öring, vi hoppas  skall söka sig till den färdig-     

      ställda lekplatsen nedanför ”dämmet” vid Sigtuna. På lekplatsen är det utlagt stenar på ca:

        100 meters sträcka med storlek på 30-60 m/m diameter. Som framgår av redovisningen av           

      inplanteringen så har vi satt in dom flesta i storlek 500 – 800 g vilket skall rädda några från

      att bli ”gädd-mat”. Satsningen från föreningen med insätt, är att ge ett intressant fiske för      

      alla, både vattenägare och sportfiskare som köper våra fiskekort, där pengarna går tillbaka till

      isättning. Vi hoppas att dom som får upp någon av de inplanterade Heligeåöringarna rapporterar

      till någon i styrelsen, så vi får någon bekräftelse på att projektet lyckas och vi kan fortsätta med

      isättningen.

Redovisning projekt Heligeåöring

 Isättning 1999                             Antal/Vikt                               Kostnad

Klövet vid bron,                            303 st  500 g                           15 000 Kr

Isättningar 2002

6/6 Sigtuna ån, Spjutsundsöring,    500 st ensomriga  vikt 225 g      12 188 kr
29/10 Solbacken, Mellanfjärden,  493 st Heligeåöring vikt 710 g,     24 250 kr
30/10 Sigtuna ån,           2 500 st Heligeåöring ensomrig vikt 8 g        3 500 kr

    Isättningar 2003

16/6  Norrtuna,  Kanotupptaget Gnesta,   481 st, Vikt 770 g            26 475 kr
  23/9 Solbacken,  Badet Laxne,    402 st Vikt  870 g                        25 125 kr

    Totalt   1 352 kg                                   Kostnad     106 538 kr