Vi är tacksamma att får in synpunkter på vår verksamhet, även om Du har
frågor går det bra att ställa till någon nedan.

Mats Klasson Ordf.                  mats@gnestafiske.se

Tord Söderberg  Sek/Kassör    tord@gnestafiske.se