Fiskekortspriser

Dagkort                  50 kr
Veckokort            150 kr
Årskort                 500 kr
Årskort ungdom   50 kr
Djupkarta 125 kr

OBS  Minimimått på GÖS 45 cm   och max 3 gösar/dygn OBS
OBS  Trollingfiske endast på årskort och max 4 spön/båt  OBS

Kortområde är Klämmingen, Frösjön, Lillsjön och Gnesta kommuns vatten i Sigtunaån.
    Endast handredskapsfiske         (Se bestämmelser på kortets baksida)

             För att skydda gösbeståndet rekommenderar årsstämman  att man under tiden 1/5 -15/6 då gösen leker:  

  •       att vattenägare inte lägger nät.
  •        och spöfångad gös sätts tillbaka.

    Kortet gäller för medföljande make/maka samt barn t.om 16 år.
    På årskort får 10 st angeldon eller spön för ismete användas.
    På årskort är det tillåtet att ha 1 st betesnät max 10mm maskor   OBS  Betesnätet skall vara under uppsikt av fiskaren.
    OBS Fiskeförbud 100 m från privat brygga/båtplats

Giltigt fiskekort skall ovillkorligt medföras vid fiske och på anmodan uppvisas  för vattenägare eller tillsynsman.