Länk till Sn om fisketillsynen i Gnesta

Länk om regler för vattenskoter på kommunens hemsidahttp://www.gnesta.se/5.6c287e3315527f947f1e54b3.html

En koll under ytan i Klämmingen, kommunens hemsida
http://www.gnesta.se/kommunpolitik/nyhetsarkivkommunen/allmannanyheter/enkollunderytansjokortignestakommun.5.86dcf2a155ed6c8afc5d547.html,